Zaměřování

Indess > Zaměřování
 
Zaměřování budov a pozemků představuje nejpodrobnější výkresovou dokumentaci.
 
Stavební zaměření slouží architektům a projektantům jako výchozí podklad pro rekonstrukce nebo přestavby budov. Je zpracováno s vysokou podrobností a zvýšenými nároky na prostorovou přesnost.
Zaměření podrobně popisuje současný stav budovy a obsahuje všechny detaily nutné pro prováděcí projekty. Jsou zpracovávány všechny půdorysy, dostatečný počet řezů a všechny pohledy. Nutné je též přesné zakreslení architektonického tvarosloví.
 
Zaměření je možné kromě projektů použít jako pasport budovy, jedná se totiž o podrobnější formu pasportu.