Česká zemědělská univerzita, Praha

Rozsáhlý soubor budov v Praze – Suchdole byl postupně budován od počátku 60. let 20. století. Vytvořili jsme digitální stavební výkresy půdorysů a řezů 23 budov, různého typu (výukových, technických i pro speciální účely). A tabulky všech místností

.

Pro další podrobnosti k zakázce jsme vám kdykoli k dispozici.

Ke stažení