Zaměřování

Zaměřování budov a pozemků představuje nejpodrobnější výkresovou dokumentaci.

Stavební zaměření slouží architektům a projektantům jako výchozí podklad pro rekonstrukce nebo přestavby budov. Je zpracováno s vysokou podrobností a zvýšenými nároky na prostorovou přesnost.

Zaměření podrobně popisuje současný stav budovy a obsahuje všechny detaily nutné pro prováděcí projekty. Jsou zpracovávány všechny půdorysy, dostatečný počet řezů a všechny pohledy. Nutné je též přesné zakreslení architektonického tvarosloví.

Zaměření je možné kromě projektů použít jako pasport budovy, jedná se totiž o podrobnější formu pasportu.

 

Reference Zaměřování

Loreta, Praha

Loreta, Praha

Loreta je významný soubor budov barokní církevní architektury poutního místa. Nejdůležitější části: kostel, svatá chýše, ambity s kaplemi, věž se známou zvonkohrou a výstavní prostory pokladu.

Národní muzeum, Praha

Národní muzeum, Praha

Jedna z nejvýznamnějších neorenesančních budov v Praze, rozsáhlá, členitá a velmi bohatě zdobená na fasádách i v interiérech.

Senát Parlamentu České republiky, Praha

Senát Parlamentu České republiky, Praha

Rozsáhlý komplex raně barokní palácové architektury na Malé Straně. Členitá budova obsahuje mnoho náročně zdobených prostor (sál, kapli, zdobené chodby).

Kutná Hora

Kutná Hora

Kutná Hora

Nádražní pošta, Lipsko

Nádražní pošta, Lipsko

Větší čtyřpodlažní budova z počátku 20. století, která kombinuje soudobou hojnou konstrukci s historizující kamennou pseudobarokní fasádou.

Nemocnice Mělník

Nemocnice Mělník

Soubor 17 budov postavených postupně během celého 20.století, obsahuje drobné zděné přízemní budovy.