Pasportizace budov

Pasport budovy tvoří základní výkresovou i tabulkovou dokumentaci objektu.

Stavební pasport budovy představuje zpracování všech půdorysů budovy, číslování místností a vytvoření tabulek údajů k místnostem. Obvykle se dodává i řez budovou. Tabulky místností obsahují základní údaje jako číslo místnosti, podlahovou plochu, účel místnosti a výšku místnosti.

V technologickém pasportu jsou ve výkresech půdorysů doplněny všechny technologie, které se v místnosti nachází - jako jsou zásuvky, vypínače, vzduchotechnika, topení, PC zásuvky, hlásiče, čidla atd. Kromě toho jsou technologie uvedeny v tabulkách tříděných podle jednotlivých místností.

Pasport budovy slouží správci budovy nebo jako datové plnění do softwarových aplikací Facility managementu.

Rádi vám podáme bližší informace.

Reference Pasportizace budov

ČVUT, Praha

ČVUT, Praha

Vedení ČVUT rozhodlo zavést program CAFM a  zpracovat pasportizaci všech bodov školy

Česká zemědělská univerzita, Praha

Česká zemědělská univerzita, Praha

Rozsáhlý soubor budov v Praze – Suchdole byl postupně budován od počátku 60. let 20. století.

Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Soubor nemocničních budov se nachází v historické části Prahy v prostoru od Karlova náměstí po Karlov.

Nemocnice České Budějovice

Nemocnice České Budějovice

V horním i dolním areálu nemocnice v Českých Budějovicích jsme vytvořili digitální výkresy půdorysů a řezů 27 budov.

Úřad městské části Praha 1

Úřad městské části Praha 1

Mnohopodlažní administrativní budova s pasáží ve Vodičkově ulici je kvalitní architektura z meziválečného období 20. Století.

Domov pro seniory Světlo, Drhovle

Domov pro seniory Světlo, Drhovle

Domov je umístěn v ozlehlé budově převážně dvoupodlažního venkovského barokního zámku s kaplí.