Facility Management a Optimalizace ploch

Facility management odkrývá potenciály úspor, vede k optimálnímu využití budov a dovoluje organizaci, aby své síly soustředila na vlastní obor činnosti. Využijte možností, které přinášejí nové technologie a šetřete náklady.

Softwarová podpora Facility managementu

Zabýváme se poradenstvím a výběrem vhodného softwarového řešení Facility managementu. Řídíme projekt od prvních úvah přes pilotní projekt až po uvedení aplikace do provozu včetně datového naplnění.

Optimalizace využití ploch kancelářských budov- Recotech

Space management, delimitace, reorganizace

Unikátní řešení firmy ReCoTech GmbH z Berlína, které vzniklo za spolupráce s Technickou univerzitou FTW Berlín a se zástupci průmyslu a státní správy je v současné době celosvětově jedinečné.

Recotech je softwarové řešení, které pomáhá užitečně využívat plochy budov. Program prozkoumá potenciály využití ploch – nezáleží na tom, jestli plochy teprve plánujeme nebo je už užíváme. Ukáže vám jak nejlépe využít plochy, které máte k dispozici, jak vylepšit pracovní proces a výrazně uspořit náklady. Pracujte s Recotechem a využijte plně potencionál ploch budov.

Pomocí Recotechu dokážeme zkombinovat požadavky organizačních jednotek na plochy a počty pracovních míst vč. optimálních vzdáleností mezi kancelářemi s možnostmi, které budova nabízí. Výsledkem je optimální obsazení a umístění kanceláří - snížené náklady a úspora času. Navíc systém umožňuje přepočítávat libovolné varianty rozmístění on line, rychlostí v řádu minut. Výstupy - výkresy obsazení kanceláří a tabulky s požadovanými a přidělenými plochami - poskytují transparentní zpětnou vazbu.

Reference Facility management

Nejvyšší správní soud, Brno

Nejvyšší správní soud, Brno

Součástí rekonstrukce budov pro Nejvyšší správní soud v Brně byl i výběr vhodného CAFM systému

ČVUT, Praha

ČVUT, Praha

Vedení ČVUT rozhodlo zavést program CAFM a  zpracovat pasportizaci všech bodov školy

Nemocnice České Budějovice

Nemocnice České Budějovice

Zpracovali jsme výkresovou dokumentaci všech budov nemocnice pro potřeby datového plnění CAFM systému.

Plzeňský Prazdroj

Plzeňský Prazdroj

Při příležitosti zavádění systému CAFM jsme získali zakázku pasportizace poloviny budov Plzeňského Prazdroje.

Nemocnice České Budějovice

Nemocnice České Budějovice

V horním i dolním areálu nemocnice v Českých Budějovicích jsme vytvořili digitální výkresy půdorysů a řezů 27 budov.