Reference

Významné reference

Národní muzeum, Praha

Národní muzeum, Praha

Jedna z nejvýznamnějších neorenesančních budov v Praze, rozsáhlá, členitá a velmi bohatě zdobená na fasádách i v interiérech.

Senát Parlamentu České republiky, Praha

Senát Parlamentu České republiky, Praha

Rozsáhlý komplex raně barokní palácové architektury na Malé Straně. Členitá budova obsahuje mnoho náročně zdobených prostor (sál, kapli, zdobené chodby).

Loreta, Praha

Loreta, Praha

Loreta je významný soubor budov barokní církevní architektury poutního místa. Nejdůležitější části: kostel, svatá chýše, ambity s kaplemi, věž se známou zvonkohrou a výstavní prostory pokladu.

Jiřský klášter

Jiřský klášter

Součást komplexu Pražského hradu. Dřívější Benediktinský klášter a nejstarší český klášter.

Ostatní reference

Jiřský klášter

Jiřský klášter

Součást komplexu Pražského hradu. Dřívější Benediktinský klášter a nejstarší český klášter.

Loreta, Praha

Loreta, Praha

Loreta je významný soubor budov barokní církevní architektury poutního místa. Nejdůležitější části: kostel, svatá chýše, ambity s kaplemi, věž se známou zvonkohrou a výstavní prostory pokladu.

Národní muzeum, Praha

Národní muzeum, Praha

Jedna z nejvýznamnějších neorenesančních budov v Praze, rozsáhlá, členitá a velmi bohatě zdobená na fasádách i v interiérech.

Senát Parlamentu České republiky, Praha

Senát Parlamentu České republiky, Praha

Rozsáhlý komplex raně barokní palácové architektury na Malé Straně. Členitá budova obsahuje mnoho náročně zdobených prostor (sál, kapli, zdobené chodby).

Kutná Hora

Kutná Hora

Kutná Hora

Nádražní pošta, Lipsko

Nádražní pošta, Lipsko

Větší čtyřpodlažní budova z počátku 20. století, která kombinuje soudobou hojnou konstrukci s historizující kamennou pseudobarokní fasádou.

ČVUT, Praha

ČVUT, Praha

Vedení ČVUT rozhodlo zavést program CAFM a  zpracovat pasportizaci všech bodov školy

Česká zemědělská univerzita, Praha

Česká zemědělská univerzita, Praha

Rozsáhlý soubor budov v Praze – Suchdole byl postupně budován od počátku 60. let 20. století.

Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Soubor nemocničních budov se nachází v historické části Prahy v prostoru od Karlova náměstí po Karlov.

Nemocnice České Budějovice

Nemocnice České Budějovice

V horním i dolním areálu nemocnice v Českých Budějovicích jsme vytvořili digitální výkresy půdorysů a řezů 27 budov.

Úřad městské části Praha 1

Úřad městské části Praha 1

Mnohopodlažní administrativní budova s pasáží ve Vodičkově ulici je kvalitní architektura z meziválečného období 20. Století.

Domov pro seniory Světlo, Drhovle

Domov pro seniory Světlo, Drhovle

Domov je umístěn v ozlehlé budově převážně dvoupodlažního venkovského barokního zámku s kaplí.

Nemocnice Mělník

Nemocnice Mělník

Soubor 17 budov postavených postupně během celého 20.století, obsahuje drobné zděné přízemní budovy.