Domov pro seniory Světlo, Drhovle

Domov je umístěn v rozlehlé budově převážně dvoupodlažního venkovského barokního zámku s kaplí. Zámek vznikl postupným stavebním vývojem – přistavováním dalších částí k původní středověké tvrzi. Ve 20. Století vznikla část přímo přistavěná pro účely ubytování seniorů. Vytvořili jsme digitální výkresy půdorysů skutečného provedení stavby po poslední stavební úpravě. Nejsložitější část je klenuté, velmi členité jádro budovy obsahující stavební konstrukce původní středověké tvrze.

Pro další podrobnosti k zakázce jsme vám kdykoli k dispozici.