Loreta, Praha

Loreta je významný soubor budov barokní církevní architektury poutního místa. Nejdůležitější části: kostel, svatá chýše, ambity s kaplemi, věž se známou zvonkohrou a výstavní prostory pokladu. Provedli jsme stavební zaměření. V půdorysech je mnoho nepravidelností způsobených postupnou výstavbou, velmi pracné jsou výkresy fasád.

Rádi vám podáme bližší informace.