Národní muzeum, Praha

Jedna z nejvýznamnějších neorenesančních budov  v Praze, rozsáhlá, členitá a velmi bohatě zdobená na fasádách i v interiérech. Provedli jsme stavební zaměření ( všechny půdorysy, řezy a pohledy ),  práce byla náročná z důvodu značné  členitosti neorenesančního půdorysu a tvarově rozmanité plastické výzdoby stěn i vnějších zdí.

Ke stažení