Nemocnice České Budějovice

V horním i dolním areálu nemocnice v Českých Budějovicích jsme vytvořili digitální výkresy půdorysů a řezů 27 budov. Nejstarší budovy pocházejí z 19. století (dolní areál). V horním areálu jsou budovy převážně z 2. Poloviny 20. století postavené skeletovou a panelovou technologií, většina dodatečně upravena nástavbou valbových střech. Nejsložitější byl rozsáhlý centrální objekt složený z mnoha postupně budovaných částí s provozně náročnými prostory (operační sály atd.). Do výkresů jsme zobrazili všechny viditelné části technického zařízení budov.

Pro další podrobnosti k zakázce jsme vám kdykoli k dispozici.

Ke stažení