Nemocnice České Budějovice

Zpracovali jsme výkresovou dokumentaci všech budov nemocnice pro potřeby datového plnění CAFM systému včetně zákresu všech viditelných částí technického zařízení budov.

Sběr dat probíhal za plného provozu nemocnice.

Převedli jsme všechna data do požadovaného formátu a systém naplnili.

Staráme se o aktualizaci výkresové dokumentace i ostatních dat.

Rádi vám podáme bližší informace.