Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Soubor nemocničních budov se nachází v historické části Prahy v prostoru od Karlova náměstí po Karlov. Budovy jsou různého stáří, nejstarší byly upraveny pro účely zdravotnictví z původně církevních staveb, další byly postaveny v 19. a 20. Století některé jsou významná architektonická díla (Hlávkova porodnice). Vytvořili jsme zjednodušené digitální výkresy půdorysů budov a tabulky místností. Na příkladu Urologické kliniky(moderní budova 3. čtvrtiny 20. Století) byla vyzkoušena metoda digitálního zobrazení všech součástí technického zařízení budovy.

Pro další podrobnosti k zakázce jsme vám kdykoli k dispozici.